Vill du komma i kontakt med Nicopia Cup? 

Kontakta oss enligt nedanstående: 

info@nicopiacup.se

Tävlingsledning och sekretariat  

Ninos Shilazi, 070 – 718 69 46

Patrik Bergelin, 070 – 889 94 14

Domaransvarig

Alvin Betzholtz,  alvin.bjorkengbetzholtz1234@gmail.com